16 ธันวาคม 2552

ผมได้รวบรวมรายชื่อเพลงไทยที่ใช้ทำนองมาจากเพลงไทยเดิมมาแต่งมาไว้เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ก็ได้มาจากเวปต่างๆ หากพบข้อผิดพลาดประการใดช่วยกันท้วงติง และแก้ไขด้วยนะครับ พร้อมกันนี้หากตกหล่นหรืออยากเพิ่มเติมก็เชิญต่อกระทู้ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าต่อไป

ครูสุปัน

1. เพลงสุนทราภรณ์

กระแต (วินัย-ชวลี) = ลาวกระแตเล็ก
กระท่อมรจนา (นริศ-พูลศรี) = เขมรพวง
กากีเหมือนดอกไม้ (ชรินทร์) = ลีลากระทุ่ม
กินรีเล่นน้ำ (ชาญ) = สร้อยสนตัด
กุหลาบงาม (สมศักดิ์-ชวลี) = ขึ้นพลับพลา
ไก่ฟ้า (ชาญ) = สร้อยแสงแดง
ขอใจให้พี่ (สุเทพ) = อาเฮีย
เขมรเขียว ---> น้ำตาลใกล้มด (วินัย)
เขมรเหลือง ---> เนื้อทองของพี่ (ชรินทร์)
คนธรรพ์รำพึง (ชรินทร์) = ดาวทอง
ครูสอนรัก (เลิศ-ศรีสุด) = เพลงเร็วยะวา
คลื่นกระทบฝั่ง (จันทนา) = คลื่นกระทบฝั่ง
คำหอม (วินัย) = ลาวคำหอม
คู่เสน่หา ( สุนทราภรณ์ + จันทนา)= ลาวสมเด็จ
คู่เสน่หา (เอื้อ-จันทนา) = ลาวสมเด็จ
จนจริงไม่จนรัก (สุเทพ-สืบเนื่อง) = ลาวเดินดง
จำใจจำจาก (ถนัดศรี-พิทยา) = ลาวเจริญศรี
จำปาทอง (วินัย) = จำปาทองเทศ
จุดไต้ตำตอ (เลิศ-ศรีสุดา-วินัย-สมศักดิ์) = ลาวล่องน่าน
จูบเย้ยจันทร์ (ชรินทร์-สวลี) = แขกมอญบางขุนพรหม ชั้นเดียว
เจริญศรี (พูลศรี) = ลาวเจริญศรี
ใจคู่ใจ (วินัย-ชวลี) = จีนขิมเล็ก 2 ชั้น
เชียงใหม่ (นริศ) = ม่านมุ้ยเซียงตา
ดวงเดือน (วินัย-ชวลี) = ลาวดวงเดือน
ดอกไม้เหนือ (วรนุช) = ดอกไม้เหนือ
ดำเนินทราย ( สุนทราภรณ์ - มัณทนา) = ลาวดำนินทราย
ดีกันนะ (วินัย-ชวลี) = ญวนเคล้า
เดือนต่ำดาวตก (ปรีชา) = พม่าแปลง
เดือนประดับใจ (วินัย-ชวลี) = พญาปะแล
ตะเลงครวญ (เพ็ญศรี) = ตะเลงครวญ
ใต้แสงเทียน (วินัย-ชวลี) = ลาวเสี่ยงเทียน
ทะเลบ้า (วินัย) = ทะเลบ้า
ท่าน้ำ (บุษยา) = ท่าน้ำ
ทำนายฝัน (สมศักดิ์-วรนุช) = ทะแยกลองโยน
ไทรโยค (....) = เขมรไทรโยค
ธรณีกรรแสง (มัณฑนา) = ธรณีกรรแสง
นกเขาคูรัก (ชรินทร์-เพ็ญศรี) = นกเขาขะแม
นภาขาดเดือน (....) = เหรา
นางครวญ (วรนุช) = นางครวญ
น้ำตาลใกล้มด (ปรีชา) = ม่านโอลา
นิทราสวาท (นพดฬ) = ม่านโอลา
บ่อโศก (วินัย-ชวลี) = แม่งู
บ้านนา (วินัย-วรนุช) = ลาวแพน
ใบ้คลั่ง (สมศักดิ์-วรนุช) = ใบ้คลั่ง
ปทุมไฉไล (วินัย) = เขมรเป่าใบไม้
ปทุมมาลย์ (วินัย) = เขมรพระประทุม
ผู้ชายนะเออ (....) = เพลงขอมทรงเครื่อง
ฝนนี้ (สุเทพ-เพ็ญศรี) = ลาวสวยรวย
ฝันหวาน (วินัย-ชวลี) = ลาวเลียบค่าย
พรพรหม (เอื้อ-เพ็ญศรี) = แขกมอญบางขุนพรหม
พ่อแง่แม่งอน (สุเทพ-เพ็ญศรี) = แสนคำนึง
พายเรือพลอดรัก (วินัย-ชวลี) = เขมรพายเรือ
พี่รักจริง (สมศักดิ์-มาริษา) = ตะลุ่มโปง
พี่รักวสันต์ (นริศ) = ลาวสวยรวย
พุ่มพวงดวงใจ (วินัย-ชวลี) = เขมรพวง 3 ชั้น
เพชรน้อย (วินัย) = เพชรน้อย
ฟ้าแดง (อโศก) = มอญอ้อยอิ่ง 3 ชั้น
ไฟรักในทรวง (พิมผกา-ธิดารัตน์-จันทรา-โฉมฉาย) = ลาวเฉียง
มนต์เทวี (วินัย) = ขับไม้บัณเฑาะว์
มนต์สวาท (วินัย) = ลาวครวญ
ม่านฟ้า (วินัย) = มอญผีมด
ม่านมงคล (วินัย) = ฟ้อนม่านมงคล
แม่ศรี (ชวลี) = เพลงแม่ศรี
ยอดเทพี (วินัย-ชวลี) = พม่าอาโก
ยามดึก (สุเทพ) = ลมพัดชายเขา
รวงทิพย์ (เอื้อ-ชวลี) = แขกสาหร่าย
ระแวงรัก (ธรรมนูญ-เพ็ญศรี) = ลาวสมเด็จ
รัก (ถนัดศรี-พิทยา) = โสมส่องแสง
รักจำพราก (มัณฑนา) = หงส์ทอง 2 ชั้น
รักใต้ร่มไทร (ธานินทร์-สุวรรณา) = เขมรไทรโยค
รักที่หวัง (ชวลี) = จีนลั่นถัน 2 ชั้น
รักบังใบ (รวงทอง) = บังใบ
รักเพียงไหน (สุเทพ-สวลี) = ลาวกระแซ
รักสลาย (ชวลี) = โศกพม่า (ดาวทอง)
ราตรีประดับดาว (วินัย-ชวลี) = ราตรีประดับดาว
ราตรีสิ้นดาว (รวงทอง)= ราตรีประดับดาว
รำวงขับกระบือ = เขมรไล่ควาย
รำวงเทวีศรีนวล (....) = ศรีนวล
รำวงรื่นเริงสำราญ = ค้างคาวกินกล้วย
รำวงละออองค์ (วินัย-ศรีสุดา) = เขมรละออองค์
ริมสายธาร (เพ็ญศรี) = เขมรปากท่อ
เรือนหอรอรัก (ชรินทร์-เพ็ญศรี) = แขกเชิญเจ้า
ลมจ๋าลม (จินตนา) = สร้อยเพลง
ลาวดวงดอกไม้ (วินัย-ชวลี) = ลาวดวงดอกไม้
วอนเฉลย (วินัย-เพ็ญศรี) = แขกต่อยหม้อ
วอนรัก (สุเทพ-สวลี) = ลาวเจ้าซู
วิหคเหินลม (เพ็ญศรี) = ลาวดอย
เวสสุกรรม (มัณฑนา) = เวสสุกรรม
สวยรวย (เล็ก-มัณฑนา) = ลาวสวยรวย
สั่งฟ้าฝากดิน (ชรินทร์) = ทะแยกลองโยน
สัญญาชีวิต (เลิศ-ศรีสุดา) = มอญมอบเรือ
สัญญารัก (ชรินทร์-เพ็ญศรี) = ยะวา (บางส่วน)
สาบานรัก (สุเทพ-เพ็ญศรี) = ลาวเสี่ยงเทียน
สายลมเย็น (มัณฑนา) = เตลงผสม
สารถี (....) = สารถี
สาริกาชมเดือน (มัณฑนา, มาริษา) = สาริกาชมเดือน
สาวก้อนแก้ว (เลิศ) = ต้อยตลิ่ง
สาวสุดสวย (เลิศ-วรนุช) = เขมรทุบมะพร้าว
สุดสงวน (วินัย) = สุดสงวน
เส่เหลเมา (....) = เส่เหลเมา
เสี่ยงเทียน (มัณฑนา) = ลาวเสี่ยงเทียน
เสี่ยงเทียนคอยคู่ (วินัย) = ลาวเสี่ยงเทียน
เสี่ยงเทียนเสี่ยงรัก (วินัย-ชวลี) = ลาวเสี่ยงเทียนทางเปลี่ยน
หวงรัก (ถนัดศรี) = ลาวเจ้าซู
ห่วงรัก (บุษยา) = ห่วงอาลัย
หวานรัก (ชาญ-เพ็ญแข) = ขับนกขับไม้
เห่เรือนหอ = เต่าเห่
เหลือจะเชื่อ (วินัย-ชวลี) = มอญโพกผ้า
เห่หารัก (ชวลี) = พม่าเห่
อย่างอนนักเลย (วินัย) = สาลิกาแก้ว
อ้อยใจ ( สุนทราภรณ์ -อ้อย) = ช้าโหย
อารมณ์หวัง (วรนุช) = แขกอาหวัง 2 ชั้น
อิเหนารำพัน (ชรินทร์) = ห่วงอาลัย
อิเหนารำพึง (ชรินทร์) = แขกขาว
อุทยานดอกไม้ (วงจันทร์) = แขกหนัง
อุทยานรักไทรโยค (ชาญ-พูลศรี) = เขมรไทรโยค
แอ่วซุ้ม (วินัย-ชวลี) = ลาวกระทบไม้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...