24 มกราคม 2567

VCD Who are you ใครในห้อง


เพลง รำเทิดพระเกียรติสี่ภาค รวมใจไทยสี่ภาค


เพลง รำเทิดพระเกียรติสี่ภาค

( สร้อย ) พระภูมินทร์ล้นเกล้าของชาวไทย เสด็จไปทั่วแคว้นแดนสยาม
พระเมตตาดุจฟ้า แสนงดงาม ทั่วสยามไม่แยกเผ่า เราคือไทย (รับ )
( ภาคเหนือ ) ถิ่นไทยงามแดนเหนือเมื่อครั้นก่อน ทรงมุ่งสอน เลิกปลูกฝิ่นถิ่นสยาม
โครงการหลวง นำราษฎร์ประกาศนาม ทั้งไม้งามหมายมุ่งทั่วเปรมปรีดิ์
สมเด็จย่า คราดอยตุงแสนสดสวย ราษฎร์รัฐช่วยตามรอยบาทไม่ขาดสาย
ดุจฝนทิพย์ ชโลมฉ่ำไม่รู้คลาย น้ำพระทัยสายพระเนตรเพื่อประชา(รับ )
( ภาคอีสาน ) แดนอีสาน กันดารที่ราบสูง พระทรงมุ่งภูพานงานยิ่งใหญ่
เสด็จทั่วหัวระแหงทุกพื้นใกล้ไกล น้ำพระทัยเบื้องบนชลประทาน
ทั้งดิน น้ำทรงประทานงานเกษตร ทั่วทุกเขต เพิ่มผลจนไพศาล
พระทรงห่วงประชาชนยากจนนาน พระภูบาล นำไทยให้เป็นทอง ( รับ )
( ภาคใต้ ) แดนปักษ์ใต้ ทะเลไทยฟ้ามากสวย เสด็จถึงช่วย ทรงศึกษาผ้าสดใส
ทั้งเกษตร ศิลปะชนะใจ ระบือไกลทรงคุณค่ามาช้านาน
ทรงประทับ ณ ทักษิณราชนิเวศน์ ทรงปกเกศเหนือเกล้าชาวสยาม
ทรงห่วงใยให้ไทยรัก แสนงดงาม พระเนตรงามมองคนไทยใจแสนดี(รับ )
( ภาคกลาง ) มรดกไทย ศาสน์ศิลป์ถิ่นสยาม สายพระเนตรงดงามตั้งงามสูรย์
ศิลปาชีพบางไทรก่อไพบูลย์ ทั้งเพิ่มพูนงานรายได้ให้ประชา
ทรงเมตตาพัฒนาอบรมสอน แผ่ขจรกว้างไกลไทยสืบสาน
ขยายผลเป็นโอท็อปก่อเกิดงาน ทรงสืบสานรักษาไว้เพื่อไทยเอย ( รับ )
( สร้อย ) พระภูมินทร์ล้นเกล้าของชาวไทย เสด็จไปทั่วแคว้นแดนสยาม
พระเมตตาดุจฟ้า แสนงดงาม ทั่วสยามไม่แยกเผ่า เราคือไทย

ประวัติความเป็นมา
เป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติในการครองราชย์ครบ ๖๐ พรรษา ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาธิคุณของปวงประชาชาวไทยในทุกภาคของประเทศไทย
จึงได้มีการแต่งบทเพลงที่บรรยายถึงพระราชกรณียกิจที่มีต่อคนไทยในแต่ละภาค จึงได้น้อมนำเอาบทเพลงนี้มาประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่ให้งดงาม ตามแบบฉบับนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในแต่ละภาคของประเทศไทย และสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

รูปแบบและวิธีการแสดง
การรำชุด “ เทิดพระเกียรติสี่ภาค ” นิยมใช้ผู้แสดง ตั้งแต่ ๔ คนขึ้น ก่อนจะเริ่มรำ ผู้แสดงจะเข้าแถว ๒ ข้าง ผู้แสดงแถวหลังจะเดินมายืนเป็นแถวหน้ากระดานด้านหน้า เมื่อเพลงบรรเลงขึ้นก็จะรำท่าเพลงท่อนแรกพร้อมกัน และเมื่อเพลงบรรเลงของภาคต่างๆ ผู้แสดงของภาคนั้นๆ ก็จะเดินออกมารำท่าของภาคนั้นอยู่ด้านหน้าของแถว จนจบเพลง ก็จะนั่งและกราบอยู่ด้านหน้าเวที


28 พฤศจิกายน 2566

เพลง เรือนแพ ชรินทร์ นันทนาคร 5 เวอร์ชั่น | roen phae charin

เรือนแพ - ชรินทร์ นันทนาคร แม่ไม้เพลงไทย


กรุงไทย ออดิโอ


เรือนแพ - ชรินทร์ นันทนาคร Rose Media


แกรมมี่ โกลด์
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...