23 กันยายน 2566

xiaomi router ax9000 ราคา 6,090 บาท ซื้อช่วงโปรถูกกว่านี้อีกนะ

เราเตอร์แรงๆ จาก xiaomi ปล่อย wifi ได้ 3 วง รับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สนใจติดต่อไลน์ไอดี suriyalive ได้เลยจ้า สินค้าแท้ รับประกันคุณภาพ
 

17 กันยายน 2566

mp3 player music dj protable mini speakerลำโพงบลูทูธ จิ้มซื้อได้
ลำโพงบลูทูธ เก็บเงินปลายทาง https://shope.ee/1VX3dR18SR เช็คราคาก่อนได้จ้า kts speaker

13 กันยายน 2566

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University CMU History Map Communityมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย โดยใช้ชื่อตามจังหวัดเป็นแห่งแรก เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งขึ้นใน ส่วนภูมิภาค และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เรียกชื่อตามชื่อเมือง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ ขนาบข้างด้วยถนนห้วยแก้ว และถนนสุเทพ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 ก.ม. และมีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่เศษ เปิดทำการสอน เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2507

ปี พ.ศ. 2484 รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคขึ้นแต่เกิดสงครามโลก ครั้งที่ 2 การดำเนินงานจึงชะงักลง ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 รัฐบาลชุดจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาว่า "จะดำเนินการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค ตลอดถึงการศึกษาชั้นสูง" พ.ศ. 2502 ได้มีการประชุมโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค ภาคการศึกษา 8 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) เป็นประธาน ที่ประชุมมีความเห็นว่า "น่าจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่" พ.ศ. 2503 รัฐบาลชุด จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ลงมติอนุมัติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียกชื่อมหาวิทยาลัยนี้ว่า "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2507 โดยพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2508

ในระยะเริ่มต้นได้เปิดดำเนินการสอนเพียง 3 คณะ ที่เป็นรากฐานของทุกสาขาวิชา คือ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ได้รับโอนกิจการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ จาก มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) มาเป็นคณะแพทยศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีเดียวกันนี้เอง ได้เริ่มจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์ขึ้นอีกคณะหนึ่ง ในปีการศึกษา 2511 ได้จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ และในปีการศึกษา 2513 ได้จัดตั้งคณะใหม่อีก คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 จึงได้จัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 3 คณะคือ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีคณะทั้งหมดด้วยกัน 21 คณะ โดยในปี พ.ศ. 2518 ได้จัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์เพิ่มขึ้น และตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อเป็นหน่วยประสานงานด้านการเรียนการสอนและมาตรฐานหลักสูตรขั้นบัณฑิต ศึกษามีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งแต่การดำเนินงานด้าน การสอนและการวิจัยซึ่งกระทำโดยคณาจารย์ของคณะ และได้มีการจัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์ขึ้น ในปี พ.ศ. 2525 เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2526 ในปี 2536 ได้จัดตั้งคณะเพิ่มขึ้นอีก 3 คณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร และในปี พ.ศ. 2538 ได้จัดตั้งคณะเพิ่มอีก 1 คณะคือคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขึ้นเป็นคณะที่ 17 ในปีพ.ศ. 2548 ได้จัดตั้งอีกสามคณะคือ คณะการสื่อสารมวลชน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (เทียบเท่าคณะ) ล่าสุดปีพ.ศ. 2549 ได้จัดตั้งคณะที่ 21 คือ คณะนิติศาสตร์ โดย การประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยของไทย สกอ ได้จัดให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ในกลุ่ม ดีเลิศ ทั้งการเรียนการสอน และการวิจัย

ในปี พ.ศ. 2550 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผ่าน สนช. และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐลำดับ ที่ 12


สัญลักษณ์ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สีม่วงดอกรัก สีประจำมหาวิทยาลัย

ตราประจำมหาวิทยาลัยเป็นรูปวงกลม ๒ วง ประกอบด้วย วงกลมชั้นนอก จำนวน ๒ เส้น เป็นขอบของตราเครื่องหมายและวงกลมชั้นใน จำนวน ๑ เส้น ระหว่างวงกลมนอกและวงกลมใน ด้านบนมีอักษรบาลี "อตตานํ ทมยนติ ปณฑิตา" ด้านล่างมีอักษรไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ว่างระหว่างอักษรบาลีและภาษาไทยมีดอกสักคั่นข้างละ ๑ ดอก ภายในวงกลมชั้นในมีรูปช้าง ท่าทางงามสง่าเป็นธรรมชาติ อยู่ในท่าก้าวย่างและชูคบเพลิง รัศมี ๘ แฉก ดังนั้นโดยความหมายแล้ว ช้างหมายถึงภาคเหนือ การก้าวย่างของช้างหมายถึง ความเจริญก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง คบเพลิง หมายถึง ความสว่างไสวแห่งปัญญาและวิชาการ รัศมี ๘ แฉก หมายถึงคณะทั้ง ๘ ที่มหาวิทยาลัยจะจัดตั้งขึ้น ดอกสักที่คั่น หมายถึง ต้นไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของภาคเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ส่วนอักษรไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๗ นั้นหมายถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๐๗ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ ๖ ของประเทศไทย

"อตตานํ ทมยนติ ปณฑิตา"แปลว่า บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน เป็นคำขวัญประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สังฆปรินายก ทรงประทานให้มหาวิทยาลัย

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ พระพุทธทศพลชินราช และ พระ พุทธพิงคนคราภิมงคล

xiaomi redmi pad se 2023

Xiaomi Redmi Pad SE 6GB+128GB แท็บเล็ตโปรเซสเซอร์ 6nm Snapdragon จอป้องกันดวงตา 11" 90Hz

https://shope.ee/6fF3Bwht8F

ชื่อสินค้า: Redmi Pad SE


หน่วยประมวลผล: Snapdragon 680 Mobile Platform


เทคโนโลยีการผลิต 6 นาโนเมตร


CPU: 8 คอร์ สูงสุด 2.4GHz


GPU: Qualcomm Adreno


พื้นที่เก็บข้อมูลและหน่วยความจำ: 6GB+128GB รองรับหน่วยความจำขยาย 1TB


จอแสดงผล FHD+ ขนาด 11 "


ความละเอียด: 1920*1220


อัตราการรีเฟรช: 90Hz


อัตราการสุ่มตัวอย่างแบบสัมผัส: สูงถึง 180Hz


กล้องหลัง: กล้องหลัง 8MP


กล้องหน้า: กล้องหน้า 5MP


การบันทึกวิดีโอด้านหลัง: 1080P 1920x1080 30fps / 720P 1280x720 30fps


การบันทึกวิดีโอด้านหน้า: 1080P 1920x1080 30fps / 720P 1280x720 30fps


แบตเตอรี่: 8000mAh USB Type-C


เครือข่ายและการเชื่อมต่อ: Wi-Fi: 2.4GHz | 5GHz / Bluetooth 5.0


ลำโพงสี่ตัวรองรับระบบเสียง Dolby Atmos


ช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มม


ระบบปฏิบัติการ: MIUI Pad 14 บนพื้นฐาน Android 13


อุปกรณ์ภายในบรรจุภัณฑ์:Redmi Pad SE, สาย USB, ใบรับประกัน, คู่มือ10 กันยายน 2566

กล้องวงจรปิดศรีสะเกษ sisaket CCTV webcam IP camera


ทางทีมงานได้เลือกกล้อง cctv คุณภาพในระบบ ipcamera ของ xiaomi ซึ่งจะทำให้คุณสามารถติดตั้งระบบ cctv ขนาดเล็กด้วยงบไม่เกิน 2 พันบาท สนใจ ติดต่อ สุริยา ไลน์ 081-595-2122

สินค้านี้เหมาะสำหรับ

  • คนที่ต้องการกล้องวงจรปิดระบบเล็กๆ เช่นการดูลูกน้อยของตัวเอง 


อุปกรณ์ที่ท่านต้องมี
  • wireless swich หรือ router wireless
  • หากต้องการบันทึกภาพเก็บไว้ มีช่องเสียบ micro sd card 

กล้อง ip camera ที่น่าสนใจ

  • Hivison Yoosee​ กล้องวงจรปิดไร้สาย ​2ล้านพิกเซล​ https://shp.ee/uc7jnv7 wifi wireless audio มีอินฟาเรดมองเห็นภาพชัดในที่มืด ควบคุมผ่านมือ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ

Xiaomi C200
  • ถ้าจะเปลี่ยน wifi ทำไม่ได้ ต้องทำการ reset เครื่อง ซึ่งข้อมูลเก่าจะหายไป ยังไม่รู้ว่าต้องแก้ไขอย่างไร (10 กย 66)

ศรีสะเกษผุดโครงการ1อำเภอ1เซฟตี้ ติดกล้องวงจร-หลักฐานชัด #sisaketToday 
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5760667
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...