19 พฤศจิกายน 2552

วารสาร Industrial H&O ฉบับที่ 60 ประจำวันที่ 1-15 เดือนพฤศจิกายน 2552 | The Federation of Thai Industries

จาก: The Federation of Thai Industries <business-matching@fti-matching.net>

       พบกันอีกเช่นเคยกับ Industrial H&O สร้างสรรค์โดย โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่เราพยายามรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกของเรา นอกจากวารสารฉบับนี้แล้ว เรายังสร้างสื่อใหม่ๆขึ้นมา เพื่อรองรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ อาทิ FTI e-Business Catalog และ Connecting Business

       ทางโครงการฯ จึงขอโอกาสนี้ในการเชิญท่านผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกโครงการจับคู่ธุรกิจ หรือสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย      

ฉบับนี้มีคอลัมน์ที่ยังคงน่าอ่านเช่นเคย อาทิ       

  • Industry Forum...เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนเศรษฐกิจไทย 
  • Brand Marketing...Search Marketing ถูก โดน ตรงใจ

พบกันใหม่ฉบับหน้าคะ

บรรณาธิการ


 


ขอแสดงความนับถือ
โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-345-1115-20, 1123-25, -1132 ,-1180
โทรศัพท์มือถือ : 086-329-1976-8

โทรสาร :02-345-1281-3, 02-345-1119
อีเมล์ :business_matching@off.fti.or.th, bmatchingfti@gmail.com
เว็ปไซต์ : http://www.fti.or.th


 

 

 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...