19 พฤศจิกายน 2552

วางแผนลดหย่อนภาษีก่อนสิ้นปีภาษี พร้อมรับข้อเสนอพิเศษถึง 3 ต่อ แบบ Smart | tax plan with AIA---------- จดหมายที่ถูกส่งต่อ ----------
จาก: Piyasuda.W <info.agent.aia@work-wages.com>

             

Saving Smart Plan การออมเงินที่คุ้มค่า กับประโยนช์ถึง 3 ต่อ พร้อมรับข้อเสนอพิเศษแบบ Smart ได้ที่เรา G-LIFE TEAM A.I.A AGENT

โครงการ สะสมทรัพย์ Saving Smart Plan ( 15 Pay 25 ) รายเดือน
ออมเงินผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิต เดือนละ 2,523  บาท
วางแผนลดหย่อนภาษีก่อนสิ้นปีภาษี พร้อมรับข้อเสนอพิเศษถึง 3 ต่อ แบบ Smart

 

การออมและผลตอบแทน Saving Smart Plan

ผลตอบแทน

1

รับเงินคืนตั้งแต่สิ้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

ปีละ 3,000 

2

ทุกๆ 5 ปีรับเงินปันผล

ตามผลประกอบการของ บริษัท ฯ

3

คงเงินคืนและเงินปันผลคงไว้ในบัญชีกรมธรรม์

รับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ 2.75 %

4

สิ้นสุดสัญญารับเงินออมสะสมรวมเงินคืนไม่รวมเงินปันผลตลอดอายุสัญญา

โดยประมาณ 460,105 บาท

5

ผลตอบแทนต่างๆที่ได้รับการจากการออมเงินผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิต

ได้รับยกเว้นภาษีตลอดอายุสัญญา

6

ออมเงินผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตได้รับการลดหย่อน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท / ปี 

 

แผนคุ้มครองชีวิตผู้ออมเงิน Life Protection Smart Plan 

ผลตอบแทน

1

คุ้มครองชีวิตผู้ออมเงินตั้งแต่ปีที่ 1- 12 

เสียชีวิตทุกกรณี  300,000 บาท

2

คุ้มครองชีวิตผู้ออมเงินในปีที่  13

เสียชีวิตทุกกรณี  315,000 บาท

3

คุ้มครองชีวิตผู้ออมเงินในปีที่  14

เสียชีวิตทุกกรณี  345,000 บาท

4

คุ้มครองชีวิตผู้ออมเงินตั้งแต่ปีที่ 15 จนครบอายุสัญญา

เสียชีวิตทุกกรณี  375,000 บาท

5

กรณีทุพพลภาพ โดยสิ้นเชิงถาวร ( ก่อนอายุครบ 60 ปี )

ได้รับยกเว้นเงินออมในสัญญาหลักจนครบสัญญา

 

แผนคุ้มครองสุขภาพ Health Protection Smart Plan

ผลตอบแทน

1

ความคุ้มครอง 40 โรคร้ายแรงต่อเนื่อง 

500,000 บาท

2

ชดเชยค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งจ่ายสูงสุด 500 วัน

วันละ  5,000  บาท

3

ชดเชยกรณีจากไปด้วยโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรง

จ่ายชดเชยให้สูงสุด      500,000  บาท

 

หมายเหต
ตัวอย่างกรมธรรม์คิดจาก เพศชาย อายุ 30 ปี ขั้นอาชีพ 1-2
เงินออมและผลตอบแทนทุกประเภทจากกรมธรรม์ไม่เสียภาษี เงินออมคุ้มครองชีวิตในสัญญาหลักนำไปหักค่าลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทตามประมวลรัษฎากร ฉบับปัจจุบัน
( เงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท อัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 2.75% ต่อปี )
 
นใจสอบถามราบละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานตัวแทน G-LIFE OFFICE
Tel :02-7134927 ext 601,602
Fax:02-7134928
HOT LINE : 083-4225374
info.agent.aia@work-wages.com
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...