13 พฤศจิกายน 2552

หลักสูตร "เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน" [ประจำปี 2552] | tranning personal vision

จาก: อาจารย์ประสิทธิ์ จีนประชา <prasit_c@truemail.co.th>


การอบรมผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

หลักสูตร "เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน” [ประจำปี 2552]

(เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทัศนคติของบุคลากร)

 

         การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งของการบริหารงาน เพราะมีผลต่อการให้บำเหน็จความดีความชอบอย่างเป็นธรรม ที่สำคัญกว่านั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องจะทำให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแต่ละคน และพัฒนา-แก้ไขทัศนคติในทางลบที่เกิดขึ้นเสมอหลังจากได้รับรู้ผลการประเมินฯหรือหลังจากได้ทราบผลการขึ้นเงินเดือน

 

         ผลทางลบที่เกิดขึ้นจากการประเมินผลนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดกระบวนการของระบบการประเมินผลฯ และส่วนหนึ่งเกิดจากไม่ดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอน เช่นเมื่อมีการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว ผู้ประเมินไม่ได้ดำเนินการในส่วนของการแจ้งผลอย่างถูกต้อง(บางครั้งผู้บังคับบัญชาให้ผลการประเมินเอง แต่กลับบอกว่าผู้บริหารระดับเหนือตัดสินลงมา)หรือ

 

ผู้ประเมินฯไม่ได้ให้คำปรึกษาหารืออย่างถูกต้อง (ในเรื่องนี้ต้องอบรมในลักษณะ Role Play ด้วย) โดยรวมแล้วกล่าวได้ว่าหลังจากพนักงานรู้ผลการประเมินก็มีแต่เรื่องของการต่อว่า เรื่องของความท้อแท้หมดกำลังใจ และเรื่องของทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้บริหารและต่อองค์กรเป็นประจำ

 

         การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประเมินผลฯทุกระดับจึงเป็นเรื่องจำเป็น และหากได้มีการอบรมในช่วงนี้ก็ยังมีเวลาเพียงพอที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนของระบบการประเมินผลฯ (หากยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข) และผู้บังคับบัญชาทุกคนยังมีเวลาที่จะจัดเตรียมข้อมูลของการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดของตน  จะทำให้การประเมินผลดำเนินไปได้ง่ายขึ้นและชัดเจนเป็นที่เข้าใจของพนักงานผู้ถูกประเมินฯ

 

         หัวข้อการอบรมมีดังนี้

1  ระบบบริหาร การควบคุม การประเมินผลการปฏิบัติงาน

2  วัตถุประสงค์ที่แท้จริง(ที่ต้องเข้าใจให้ตรงกัน) ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3  กระบวนการประเมินผลฯที่ถูกต้องสมบูรณ์ + กรณีศึกษา

4  ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องและต้องทำความเข้าใจเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน

5  วิธีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและ/หรือการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงานเพื่อเป็นหลักในการประเมิน

6  วิธีการนำผลการประเมินฯมาปรับปรุงงานและมาพัฒนาบุคคล + แบบฝึกหัดในงานจริงจากผลการประเมิน

7  หลักการแจ้งผลการประเมินฯที่ไม่ทำให้ผู้ถูกประเมินมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป

8  เทคนิคการให้คำปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชา  จากผลการประเมินฯ + Role Play

9  ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการประเมินผลฯและแนวทางแก้ไข

 

หลักสูตรอื่นๆ

1  หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหาร (Management Proble Solving and Decision Making)        [Kepner Tregoe Approach]   www.mytrainingcons.net/home0611.html

2  หลักสูตรการจัดทำดัชนีชี้วัดผลงาน(KPI)และการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน”(ที่จะดำเนินการในปี 2553)  www.mytrainingcons.net/home00514.html

3  หลักสูตรการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน

www.mytrainingcons.net/home0630.html

4  หลักสูตรต่างๆสำหรับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ

www.mytrainingcons.net/home0600.html

ดูรายชื่อบริษัทที่จัดอบรมไปแล้ว www.mytrainingcons.net/home00024.html

ดูโปรแกรมการอบรมเป็นรายเดือน www.mytrainingcons.net/home0011.html

 

หมายเหตุ

หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน” (ประจำปี 2552 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทัศนคติของบุคลากร) สำหรับหัวหน้างานทุกระดับ การอบรมใช้เวลา 1 วัน เต็มเวลาทำงาน  หากท่านผู้รับจดหมายนี้ไม่อยู่ในสายงาน HRD. กรุณาส่งให้ท่านที่เกี่ยวข้องด้วย ขอขอบคุณมากครับ อนึ่งใน Website มีบทความ(ความรู้) อยู่ 30-40 บทความ @ 2 หน้า น่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรครับ
(อยากเรียนให้ทราบด้วยนะครับว่าผมส่งเอกสารเป็นจดหมายถึงบริษัทฯติดต่อมา7-8 ปี แล้ว ตอนนี้ขอส่งทาง Mail เป็นครั้งคราวนะครับ)

จากอาจารย์ประสิทธิ์ จีนประชา
Training Consultant Co.,Ltd.

www.mytrainingcons.net

02-509-2158, 081-483-3737


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...