12 กุมภาพันธ์ 2560

CD กิตติคุณ คอรัส ชุด ทะเลไม่เคยหลับ ราคา120 บาท /nt

1.ชาวดง...กลางดงพงป่าเขาลำเนาไพรไกลสังคม...
2.ทัศนาจร...รื่นเริงทัศนาจร พักผ่อน เพื่อหย่อนใจ
3.ไหนว่าจะจำ...ไหนว่าจะจำ จะจำแล่งไงไม่จำ
4.คอยน้อง...เจ้าจากไปไหนจึงลืมพี่เจ็บไข้ไฉนเหตุใด
5.เป็นไปไม่ได้...ถ้าฉันมีสิบหน้าอย่างทศกัณฐ์
6.ชื่นรัก...รื่นรมย์ สมอุรา ชื่นตา ฟ้าเบิกบาน
7.ทะเลไม่เคยหลับ...มอง ชิมองทะเล เห็นลมคลื่นแห่จูบหิน
8.ลำนำรัก...ความรัก เหมือนกับบทเพลง
9.ค่าของคน...ค่า ของคน อยู่ที่ผลของงาน
10.โอ้รัก...รักเพื่อพบแล้วพลัดพราก
11.หนาวเนื้อ...หนาวเนื้อห่อมเนื้อ จึงหายหนาว...
12.ไม่มีวันที่เราจะพรากจากกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...