15 พฤศจิกายน 2559

15 พฤศจิกายน 2559 ข่าวรอบวัน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับนายธนดล วงษ์ขันธ์ นายอนุวัฒน์ คำล้าน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามความก้าวหน้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ และร่วมวางแผนการพัฒนาศูนย์ การจัดทำระบบน้ำแปลงไม้ผล และแปลงทุเรียนต้นแบบของศูนย์ โดยมีนางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์ และทีมงานรับการตรวจราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...