13 สิงหาคม 2559

cd kt ขวัญจิต ศรีประจันต์ ชุด 2 เพลงพื้นบ้าน อีแซวประยุกต์

cd แม่แบบเพลงอีแซว ขวัญจิต ศรีประจันต์/กรุงไทย.
1.เพลงอีแซว ชายเกี้ยว
2.เพลงอีแซว หญิงแก้เกี้ยว
3.เพลงอีแซว พี่รักแน่
4.เพลงอีแซว กลัวรักไม่จริง
5.เพลงอีแซว ชายติหญิงไม่ดี
6.เพลงอีแซว ติได้ติดี
7.เพลงอีแซว ไม่เห็นขาอ่อนพี่หรอก
8.เพลงอีแซว ขาอ่อนเป็นหนอง
9.เพลงอีแซว ดูถูกเป็นหนอง
10.เพลงอีแซว ผู้ชายปากเปราะ
11.เพลงอีแซว ใส่ร้ายเกินไป
12.เพลงอีแซว อย่าดูถูกลูกผู้หญิง
13.เพลงอีแซว ถามพี่ขวัญจิต ตอน 1
14.เพลงอีแซว ถามพี่ขวัญจิต ตอน 2
15.เพลงอีแซว ตอบปัญหาหัวใจ ตอน 1
16.เพลงอีแซว ตอบปัญหาหัวใจ ตอน 2
17.เพลงอีแซว สอนน้องไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...