09 กรกฎาคม 2559

รายชื่อและที่อยู่บริษัทจัดเก็บ ลิขสิทธิ์เพลง | music copyright company thailand

รายชื่อและที่อยู่บริษัทจัดเก็บ 29 บริษัท (. เดือนเมษายน 59)

1. บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 35,339 เพลง)
อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ชั้น 19 .สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2669-8091, 0-2669-8371 , 0-2669-9000 โทรสาร 0-2669-8374

2. บริษัท มิวสิค ไร้ท์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (108 เพลง)
เลขที่ 50/2905 หมู่ 5 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 02-042-8725 โทรสาร 02-042-8725 Call Center 084-533-7744

3. บริษัท พาร์ทเนอร์ สมาย จำกัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง (จำนวน 2,203 เพลง)
เลขที่ 292 อาคารเลนโซ่ เฮ้าส์ 4 ชั้น 2 ห้อง 421 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 0-2704-4049 – 50 โทรสาร 0-2704-4050 สายด่วน 085-678-9018 ,081-7133267
4. บริษัท ซี.เอ็ม.ซี.เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 600 เพลง)
เลขที่ 50/20 .จันทร์สะพาน 3 .จันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2286-3899 โทรสาร 0-2286-2558

5. บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 17,303 เพลง)
เลขที่ 203/34-36 .ลาดพร้าว 15 .ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2938-8000 โทรสาร 0-2938-8402 , 0-2938-8855

6.บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (เพลงสากล จำนวน 5,605,201 เพลง) และ (เพลงไทย
จำนวน 15,558 เพลง) เลขที่ 282/9 ชั้น3 อาคาร E โครงการ ทีซี กรีน ถนนพระราม 9 แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-105-3700 โทรสาร 02-105-37017. บริษัท ลิขสิทธิ์เพลง จำกัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 9,651 เพลง)
เลขที่ 1 (อาคารไดมอนด์ ห้อง 103-104) .โชคชัย4 ซอย 18 .โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2933-4202-4 โทรสาร 0-2933-4201

8. บริษัท อาร์ เอ็ม เอส พับลิชชิ่ง จำกัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 19,479 เพลง)
เลขที่ 276/6 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0-2891-2400 โทรสาร 0-2891-2402

9. บริษัท เสียงสยามแผ่นเสียง-เทป จำกัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 6,095 เพลง)
เลขที่ 233-5 ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
โทร 02-221-8727 , 02-221-0264 , 02-221-0275 , 02-226-4626 , 02-226-4628 โทรสาร 02-226-4627

10. บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 1,475 เพลง)
เลขที่ 21/38 (ชั้น 2-4) อาคารอาร์ซีเอ บล็อก ซี ซ.ศูนย์วิจัย-พระราม 9 .พระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2641-4930 โทรสาร 0-2641-4931

11 บริษัท ดรีม เรคคอร์ด จำกัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 340 เพลง)
เลขที่ 111/148 .13/4 .10 .ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร 02-9253064 แฟกซ์ 02-9253065

12. บริษัท สหพันธ์ลิขสิทธิ์เพลงไทย จำกัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 625 เพลง)
เลขที่ 80/11 หมู่ที่ 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2732-5325, 08-1539-1072, 08-6034-3818 โทรสาร 0-2732-5325

13. บริษัท รถไฟดนตรี (1995) จำกัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 6,058 เพลง)
เลขที่ 186 .สมานมิตร ถ.รามคำแหง4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2314-0222 , 0-2318-6565 , 0-2719-8369-71 , 0-2319-6535-7 โทรสาร 0-2319-3789 ,
0-2318-6404

14. บริษัท ให้สิทธิ์ จำกัด
งานสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 76 เพลง)
เลขที่ 76 .พัฒนาการ 54 .พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-717-4662 โทรสาร 02-318-6404

15. บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ เอส พี ซี จำกัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง (จำนวน 380 เพลง)
เลขที่ 11/154 หมู่ 5 . คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2995-6437 0-2995-6436 โทรสาร 0-2995-6437

16. บริษัท นายพลเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง (จำนวน 260 เพลง)
เลขที่ 11/154 หมู่ 5 . คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2995-6437 0-2995-6436 โทรสาร 0-2995-6437

17. บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 4,166 เพลง)
เลขที่ 1 อาคารมนต์พิชิต ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-294-2222 ต่อ 3704 โทรสาร 02-293-0100

18. บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง (จำนวน 2,515 เพลง)
เลขที่ 242/21 .ลาดพร้าว 112 .ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2935-3571-4 โทรสาร 0-2935-3575

19. บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิ่ง จำกัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 3,447 เพลง)
เลขที่ 50 ซอยรามคำแหง 60 แยก 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-013-9700 โทรสาร 02-013-9700 สายด่วน 081-072-8881 , 080-807-4334


20. บริษัท อินเตอร์ มิวสิค ก๊อปปี้ไรท์ จำกัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 12,538 เพลง)
เลขที่ 2353 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-318-4064 ,080-5978338 คุณวนัสภพ 084-7788113 , 0-2318-4064 โทรสาร 0-2318-4065
Hotline 0-8154-4992-2

21. บริษัท ยูโอเค อินเตอร์ จำกัด
งานดนตรีกรรม (จำนวน 563 เพลง)
เลขที่ 354/28 ซอยเคหะร่มเกล้า 37 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 02-557-1497 โทรสาร 02-557-1497

22. บริษัท วี.พี.พี.เซนเตอร์ มิวสิค จำกัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง (จำนวน 193 เพลง)
เลขที่ 7/28 หมู่ 7 ซอยบางกรวยไทรน้อย 15/1 ถนนบางกรวยไทรน้อย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-2883-6973 โทรสาร 0-2883-6973

23. บริษัท สยามมิวสิคเพลง จำกัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง (จำนวน 281 เพลง)
เลขที่ 615/39 หมู่ 9 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-226762 โทรสาร 056-226762

24. บริษัท เค.ที. พับลิซซิ่ง จำกัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง (จำนวน 14711 เพลง)
เลขที่ 512/4 ตรอกต้นโพธิ์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-6892884-6 Fax 02-6892887

25. บริษัท สยามมีเดีย ก๊อปปี้ไรท์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง (จำนวน 1,040 เพลง)
เลขที่ 119/798 หมู่ 1 .ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร&แฟกซ์ 02-1063340
26.บริษัท โฟโนไรทส์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (เพลงไทย จำนวน 1,567 เพลง)
เลขที่ 23/8 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-2031002 โทรสาร 02-2031010

27. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดเก็บลิขสิทธิ์สุรพล
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 6,195 เพลง)
เลขที่ 812/27 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 02-9441525 , 085-449-8048 , 083-9773086 , 080-4597965 Fax 02-9441525

28. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.วี. โปรโมชั่น
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง (จำนวน 962 เพลง)
เลขที่ 81 หมู่ 1 . ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทร 032-813068 คุณวิเชียร , 085- 0238658 , 090-4189537 , 089-2501839 , 085-2669337 , 081-4009765 หรือ สำนักงานสาขา บางบัวทอง นายโตณณาการ ภูษญวิทย์ (ผู้จัดการสาขา) ที่อยู่ 136/49 .7 .บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร.081-249-4913 หรือ สำนักงานสาขาสมุทรปราการ นายพรเกียรติ จตุรโชค (ผู้จัดการสาขา) ที่อยู่ 76/2 . สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองจ.สมุทรปราการ โทร.081-440-2221

29. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะ มิวสิคซาวด์ สตูดิโอ
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง (จำนวน 33 เพลง)
เลขที่ 58/72 หมู่ที่ 4 ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000
โทร 043-247-029 ,081-544-4812 โทรสาร 043-338-541


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...