21 พฤษภาคม 2555

ปฏิทินกิจกรรม 55 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | student activity calendar chiangmai university

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มช. ปีการศึกษา 2555 

23-24 พฤษภาคม 2555 รับน้องรถไฟ 
28 พฤษภาคม 2555 วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 
29-30 พฤษภาคม 2555 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพัฒนาทักษะชีวิต 
3 มิถุนายน 2555 รับขวัญน้องหล้า 55 ม่วนใจ๋ 
4 มิถุนายน 2555 รับน้องปลอดเหล้าเข้าศาสนสถาน ประจำปีการศึกษา2555 
5 มิถุนายน 2555 วันเป...ิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน 
14 มิถุนายน 2555 พิธีไหว้ครู 
14 กรกฎาคม 2555 ฮับน้องขึ้นดอย โตยฮอยครูบา ปู่จาพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ 

30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555 สอบกลางภาค

29 สิงหาคม 2555 Open@Act CMU
Freshy Mor ดาวเดือนมหาวิทยาลัย 

2 กันยายน - 2 ตุลาคม 2555 ** งดการจัดกิจกรรมนักศึกษา (1เดือน)ก่อนการสอบ ** 

15 ตุลาคม 2555 วันปิดภาคเรียน 
29 ตุลาคม 2555 วันเปิดภาคเรียน 
ประมาณเดือนพฤศจิกายน Sport Day - Night) 
8-10 ธันวาคม 2555 งานสานศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาสู่เอซียน 

26 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2556 ** งดการจัดกิจกรรมนักศึกษา (1เดือน)ก่อนการสอบ **

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...