13 เมษายน 2555

สปอร์ตเดย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 54 | sport day chiangmai universityคลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
เปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 (CMU Sport Day 2011)
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 (CMU Sport Day 2011) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ได้แข่งขันกีฬา เพื่อสร้างสุขภาพพลานามัย ให้สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด รวมถึงการแสดงความสมัครสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ข่าวจาก 
http://www.prcmu.cmu.ac.th/activity_detail.php?act_id=1395


ภาพต่างๆ


ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.unigang.com/Article/9317 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...