10 ตุลาคม 2554

แจ้งที่ทำการไปรษณีย์ 20 แห่ง ปิดให้บริการชั่วคราว | some post office close becouse of flood in thailand

จาก: t.k.namhom@gmail.com <noreply@tarad.com>
วันที่: 10 ตุลาคม 2554, 12:30

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยของไทยในขณะนี้ ส่งผลให้ที่ทำการไปรษณีย์ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหนักต้องฉ20 ที่ทำการไปรษณีย์

และพื้นที่นำจ่ายกว่า 130 แห่ง “ในพื้นที่เกิดอุทกภัยได้ส่งผลกระทบต่อระบบงานไปรษณีย์ จึงทำให้สิ่งของที่ฝากส่งล่าช้าได้ เพราะเส้นทางการคมนาคมตัดขาดทำให้รถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ไม่สามารถเดินทางไปยังพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมได้ และพนักงานนำจ่ายไม่สามารถเข้าไปนำจ่ายจดหมายและพัสดุไปรษณีย์ได้ ดังนั้น ปณท จึงขอแจ้งข่าวถึงทุกท่านที่ได้ฝากส่งสิ่งของในช่วงนี้ว่าอาจจะได้รับไปรษณียภัณฑ์ล่าช้า และสำหรับสิ่งของที่ฝากส่งก่อนหน้านี้ อยู่ในการเก็บรักษาไว้ของ ปณท โดยจะรีบดำเนินการนำจ่ายทันที่ที่สถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามหากประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในจังหวัดอยุธยาประสงค์จะใช้บริการ ยังคง สามารถใช้บริการได้ที่ ปณ.ประตูน้ำพระอินทร์ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ในศูนย์การค้าอยุธยาปาร์ค ร้านไปรษณีย์ จ.อยุธยา 201 (สินทิวาธานี)” 

นอกจากนี้ ปณท ยังได้นำเงินบริจาคของประชาชนที่ได้บริจาคผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไปจัดทำถุงยังชีพเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อน พร้อมจัดรถไปรษณีย์ขนาดใหญ่ส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...