25 มกราคม 2554

กูปรี ใจดี มอบลูกฟุตบอลจากศึกไทยพรีเมียร์ ลีกและอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในพื้นที่ sisaket football club give sport intruments for school in sisaket


จาก: WANTED MAGAZINE <wanted_mag@hotmail.com>
กูปรี ใจดี มอบลูกฟุตบอลจากศึกไทยพรีเมียร์ ลีกและอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในพื้นที่
 
        ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านที่สโมสรศรีสะเกษ เมืองไทย เอฟซี ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ไทยพรีเมียร์ลีก
ซึ่งถือว่าได้สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นความสนใจให้เยาวชนและคนในจังหวัดเรื่อยมาด้วยการเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการพัฒนาจังหวัดและสังคมโดยการใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลาง ทั้งนักเตะซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก
และเยาวชน
        มาถึงวันนี้แม้ฤดูกาลที่แล้วได้ผ่านพ้นไป แต่ทางสโมสรยังคงให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสและหาทางตอบ
แทนคนในท้องถิ่นด้วยการจัดตั้งโครงการ มอบลูกฟุตบอลและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นเรื่อง
น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ลูกหลานเยาวชนคนบ้านเราจะมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ที่ส่งผ่านโครงการ โดยเปิดโอกาสให้
กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีแนวนโยบายส่งเสริมกีฬาฟุตบอลที่ชัดเจน และมีทีมฟุตบอลที่เป็นตัวแทนของ
โรงเรียน ได้ขอรับลูกฟุตบอล ซึ่งเป็นลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2010 และถือได้ว่า
มีคุณค่าในแง่ของความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะครั้งหนึี่งลูกฟุตบอลแต่ละลูกดังกล่าว เคยได้ใ้ช้เป็นส่วนหนึ่งของการ
แข่งขันในระดับประเทศมาแล้วหลายต่อหลายนัดใน ไทยพรีเมียร์ลีก
        ดังนั้น จึงเรียน มายังผู้อำนวยการสถานศึกษา ทุกท่านที่ประสงค์ขอรับลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขัน ไทยพรีเมียร์ลีก

สามารถแจ้งความประสงค์ โดย
1. จัดทำโครงการเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 1 โครงการ
2. รายชื่อนักเรียน ในสถานศึกษา
3. รูปถ่ายสถานศึกษา และรูปถ่ายสนามฟุตบอล
4. รูปถ่ายทีมฟุตบอล ประจำโรงเรียนของท่าน
 
        ทั้งนี้ืสโมสรฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการส่งมอบอุปกรณ์แก่โรงเรียนดังกล่าวตาม เกณฑ์การมอบของสโมสรฯ
(พิจารณาโรงเรียนที่มีทีมฟุตบอลประจำโรงเรียนเป็นหลัก) โดยจัดส่งโครงการพร้อมหลักฐานต่างๆ มาที่

สโมสรศรีสะเกษ เมืองไทย เอฟซี
สนามสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ถนนทองมาก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-643-888
โดยทางสโมสรจะได้พิจารณาอนุมัติและส่งมอบในลำดับต่อไป
                                                                                                                                                 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...