14 พฤศจิกายน 2553

รวมเพลงวันพ่อ dad song

สั่งพิมพ์

เพลง...ของพ่อ

เพลง...แด่พ่อ   
คำำร้อง ชลีย์ ชลารักษ์ – ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร/ทำนอง นคร  ถนอมทรัพย์                  
ปิติ  พลังวชิรา ขับร้อง

พ่อต่อสู้ทุกทางสร้างฐานะ              เสียสละเพื่อลูกทุกวิถี
พ่อเป็นช้างเท้าหน้า พาชีวี             ให้ลูกนี้  มีชีวิตดำรง 
ในโลกนี้มีพ่อให้กำเนิด                  ควรเชิดชูท่านไว้ให้สูงส่ง 
พ่ออุทิศทุกอย่าง  ด้วยรักลูกมั่นคง   ขอกราบลงตรงหน้าบูชาคุณ 

คำว่าพ่อ  นี้เพราะเสนาะแท้            คู่กับแม่  ผู้ให้ความอบอุ่น 
พ่อคือความภูมิใจ  ลูกได้สืบสกุล     เนื้อนาบุญของบุตรสุดบูชา
ในวาระเป็นศุภ(ะ)นิมิต                   ขอเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศศา 
โปรดบันดาลดลให้ชีวิตพ่อเจิดจ้า     ทุกเวลา  ขอให้พ่อเป็นสุขใจกาย 

ไฟลล์แนบ

 แด่พ่อ.jpg (61.21 KB)
2009-12-5 22:37
แด่พ่อ.jpg
TOP
เพลง...พุทธรักษาบูชาพ่อ   
คำำร้อง ชลีย์ ชลารักษ์ – ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร/ทำนอง นคร  ถนอมทรัพย์                  
ภัทรพร  บัวก้านทอง ขับร้อง


เหลืองอร่าม  นามพุทธรักษา               สมชื่นชูบูชา  สิ่งสูงค่าสูงสุด
น้อมคำนึง  ถึงองค์พระสัมพุทธ            บริสุทธิ์  พุทธศาสน์ปราศราคี
สีแสนงาม  นามเพราะเหมาะจริงหนอ     สัญลักษณ์วันพ่อ  เหลืองละออทุกที่ 
เหมือนมีพ่อ  มีพระปกป้องปรานี           พุทธรักษามีความหมายเป็นมิ่งมงคล     
      
เหลืองวิไล  ช่อไสว  ในวันพ่อ             ลูกวอนขอ พุทธรักษ์  พิทักษ์ผล 
พ่อคือพระ  แสนประเสริฐ  เลิศกมล       ให้ชีพชนม์  ให้ตัวตน  ลูกเกิดมา
ถึงวันพ่อ  ลูกขอพรทั่วทิศ                   พุทธรักษ์ประสิทธิ์  ชีวิตพ่อเจิดจ้า 
ขอกราบพ่อ  มอบช่อพุทธรักษา            น้อมใจภาวนา  พุทธรักษาบูชาพ่อ 

ไฟลล์แนบ

 เรารักในหลวง 16.jpg (91.57 KB)
2009-12-5 22:45
เรารักในหลวง 16.jpg
TOP
เพลง...พระมิ่งขวัญชาติ                                คำร้อง อรณีปรียา – ศรีสุภางค์   อินทร์ไทร /ทำนอง นคร ถนอมทรัพย์ 
จอย นฤมล ขับร้อง

อยากกู่ก้องร้องตะโกน  ให้ลั่นโลก ว่าเรามีโชคที่แสนเลิศล้น ได้อยู่ใต้ร่มโพธิ์มหามงคล
องค์ภูมิพล  องค์พระพ่อไทย อบอุ่นเกล้าอุ่นใจ  ผองไทยทั่วหน้า
พระทรงเมตตาชี้ทางเดินให้ รู้คุณค่าชีวินรู้กินรู้ใช้
ทรงแนะน้ำให้เดินทางสายกลาง   เศรษฐกิจอย่างพอเพียง  พระพ่อทรงสอน

ประชากรยึดถืออย่างกว้างขวาง เดินตามรอยพระยุคลบาท  แล้วชาติสว่าง
เป็นหนทางช่วยไทยพ้นจน เอกบรมราชัน  พระมิ่งขวัญชาติ
คุ้มภัยแคล้วคลาด ทุกแห่งทุกหน  มหาราชภัทร  พระภูมิพล
ปวงชนน้อมเกล้าถวายพระพร ทรงพระเจริญ   ทรงพระเจริญ


[ แก้ไขล่าสุด jareporn13 เมื่อ 2009-12-5 23:06 ]

ไฟลล์แนบ

 เรารักในหลวง 17.jpg (92.96 KB)
2009-12-5 23:06
เรารักในหลวง 17.jpg
TOP
เพลง...ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา  
คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล/ ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน        
วรนุช อารีย์, สุรพล วันประเสริฐ ขับร้อง นำหมู่  


เดี่ยวหญิง) ข้าพระพุทธเจ้าไพร่ฟ้าประชาราษฎร์
ขออภิวาทบังคมก้มเกศี
ราษฎร์สุขาเพราะบุญญาพระบารมี
วาระนี้ถวายชัยปรีดา


เดี่ยวชาย) ข้าพระพุทธเจ้าไพร่ฟ้าประชาราษฎร์
ขออภิวาทบังคมก้มเกศี
ราษฎร์สุขาเพราะบุญญาพระบารมี
วาระนี้ถวายชัยปรีดา


หมู่) ขอเดชะพระประสงค์จำนงใด
พระรัตนตรัยจงดลให้ดังพระปรารถนา
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ทรงสุขานิจสินภิญโญเทอญ

ขอเดชะพระประสงค์จำนงใด
พระรัตนตรัยจงดลให้ดังพระปรารถ นา
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ทรงสุขานิจสินภิญโญเทอญ  

ไฟลล์แนบ

 เรารักในหลวง19.jpg (78.79 KB)
2009-12-5 23:18
เรารักในหลวง19.jpg
TOP
เพลง...ถวายพระพร 60 ปี   
คำร้อง พศร./ทำนอง พรศุลี วิชเวช        
พรศุลี วิชเวช ,เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ ขับร้อง นำหมู่  

ถวายบังคมกราบแทบพระบาทแด่องค์ทรงธรรม์
พระคือมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยเปรมปรีดิ์
ทรงพระบุญญาทรงคร องราชย์มาครบ 60 ปี
หนึ่งในโลกนี้คือองค์ภูมิพลมหาราชา

เอกองค์พระมหากษัตริย์ฉัตรชัย
พระเกียรติก้องเกริกไกรทั่วทิศา
ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทั่วหล้า
ไพร่ฟ้ามีสุขเกษมเปรมปรีดิ์

ขออัญเชิญทวยเทพมเหศักดิ์
ทรงปกปักพิทักษ์พระทรงศรี
เหล่าทวยราษฎร์กราบพระบาทพร้อมภักดี
สดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ  

ไฟลล์แนบ

 เรารักในหลวง 21.jpg (67.13 KB)
2009-12-5 23:38
เรารักในหลวง 21.jpg
TOP
เพลง...เหนือเกล้า  
คำร้อง สุรัสน์ พุกกะเวส/ ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน        
หมู่สุนทราภรณ์ ขับร้อง  


ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าศิลปิน
เหนือเกล้าของเราคือพระปรมินทร์ภูมิพล
จากสรวงสวรรค์พระเป็นมิ่งขวัญแ ห่งชน
พระกรุณาหลั่งล้นเหมือนสายฝนอันชื่นใจ

ธ เป็นร่มโพธิ์แก้วปกป้อง
ธ เป็นร่มโพธิ์ทองคุ้มผองภัย
ให้ความร่มเย็นเย็นกว่าร่มไทร
พระหฤทัยสดใสเกินกว่าวาริน

พระบารมีล้นเกล้า 
หลักชัยของชาวศิลปิน
ข้าบาททั้งหลายขอถวายชีวิน
แด่พระสยามินทร์ ภูมิพล  

ไฟลล์แนบ

 เรารักในหลวง 20.jpg (91.8 KB)
2009-12-5 23:44
เรารักในหลวง 20.jpg
TOP
เพลง...ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น  
คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล/ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน        
เพ็ญศรี พุ่มชูศรี ร้องนำหมู่  

ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น 
อยู่เป็นขวัญแดนโพธิ์ทองของปวงประชา 
มิ่งขวัญโพธิ์ทองของชนทั่วหน้า 
ราษฎร์สุขาก็เพราะพระบารมี

ราชาเป็นทั้งมิ่ง และขวัญ 
ข้าอภิวันท์บังคมหวังชมศักดิ์ศรี 
พระคืนมาเหล่าปวงประชาภักดี 
พระปิ่นโมลีอยู่เป็นศรีไผท

โอ้ลมฝนบนฟ้ามาแล้ว 
ร่มโพธิแก้วจะพาพฤกษาสดใส 
ข้าวรพุทธเจ้าชาวไทย 
ยกกรไหว้แก่ไทยราชันย์

เราน้อมเกล้าเกศีถวายภูมีมอบศิระกราน 
เทิดบังคมภูบาลเอาไว้เหนือฟ้า 
โพธิ์ทองของชาวไทย อวยพรชัยให้มหาราชา 
ช่วยกันเปล่งวาจา ขอทรงพระเจริญ ไชโย 

ไฟลล์แนบ

 ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น.jpg (96.75 KB)
2009-12-6 00:54
ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น.jpg
TOP
เพลง...เดินตามพ่อ
คำร้อง/ทำนอง ยินดี รำพัน/รียบเรียง วิชัย ปุญญะยันต์
ศิลปิน Gold Series

กี่ล้านหยาดเหงื่อ ที่พ่อหลั่งเพื่อคนไทย
กี่แสนนาทีล่วงไป ที่พ่อเหนื่อยยากตรากตรำ
ฝ่าลมฝนพ่อทนสู้ทำ อาบเหงื่อต่างน้ำ
นำทางเพื่อลูกเรื่อยมา

พ่อเป็นมากกว่าพ่อคนไหน
พ่อเป็นหนึ่งในใจตลอดเวลา
เป็นภาพจำ งดงามอยู่ในสายตา
เป็นแรงศรัทธา แรงกล้าอยู่ในหัวใจ

แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน
ลูกขอตั้งปณิธาน สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้
จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป
เหนื่อยยากเพียงไหน ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง… 

ไฟลล์แนบ

 พ่อ 17.gif (85.27 KB)
2009-12-6 20:31
พ่อ 17.gif
TOP
เพลง...น้ำพระทัยดั่งสายน้ำ           
คำร้อง/ทำนอง  พร   พนาไพร                        
         

พระบารมียิ่งใหญ่ ไพศาล  สร้างฝายน้ำล้นชลประทาน 
พระองค์ทรงงานเหนื่อยหนัก  น้ำท่วมฝนแล้ง  
คลองขอดแห้ง  ไร่นาสวนผัก 
ล้มตาย สร้างฝายเก็บกัก ยามยากได้มีน้ำใช้

พระทรงห่วงใยคนไทยทั่วแดน  อุทกภัยโหดร้ายเหลือแสน  
ทรงให้หวงแหนป่าไว้  เหนือใต้อีสาน 
ต้นน้ำลำธารให้คืนป่าไพร  พระองค์ทรงคิดแก้ไข  
ประทานฝนหลวงด้วยความห่วงใย

พระเป็นผู้ให้ร้อยใจประสาน  กษัตริย์องค์ใดไม่ปาน  
พระองค์ทรงคิดการณ์ไกล  ดำริสร้างเขื่อนป่าสัก  
ทรงเน้นหนักเรื่องพัฒนาไทย  แหล่งน้ำทำเกษตรได้  
ซ้ำยังใช้ไว้ดื่มนานมา

ทั่วโลกแซ่ซ้อง กึกก้องสรรเสริญ 
เศรษฐกิจพอเพียง อัญเชิญ ทรงพระเจริญนักพัฒนา 
ถวายโล่เกียรติยศ ดังปรากฏแก่สายตา  ชาวโลกยินดีปรีดา  
ถวายพระราชสมัญญา กษัตริย์ชาติไทย

ทั่วโลกแซ่ซ้อง กึกก้องสรรเสริญ 
เศรษฐกิจพอเพียง อัญเชิญ ทรงพระเจริญนักพัฒนา 
ถวายโล่เกียรติยศ ดังปรากฏแก่สายตา  ชาวโลกยินดีปรีดา  
ถวายพระราชสมัญญา มหาราชเกรียงไกร

ไฟลล์แนบ

 พ่อ 16.gif (84.22 KB)
2009-12-6 20:49
พ่อ 16.gif
TOP
เพลง...สดุดีมหาราชา
คำร้อง ชาลี อินทรวิจิตร สุรัฐ พุกกะเวส/ทำนอง สมาน กาญจนะผลิน

ขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพล 
มิ่งขวัญ ปวงชนประชาชาติไทย
มหาราช ขัตติย ภูวไนย 
ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา

ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี 
คู่บุญ บารมีจักรีเกริกฟ้า
องค์สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มหาราชา 
ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี

อ่าองค์พระสยมบรมราชันขวัญหล้า 
เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี
ผองข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชุลี 
สดุดีมหาราชา สดุดีมหาราชินี


เพลงสดุดีมหาราชา เป็นเพลงที่เกิดจากการประพันธ์ทำนองและคำร้องร่วมกันโดย 
ชาลี อินทรวิจิตร, สมาน กาญจนผลิน และสุรัฐ พุกกะเวส เพื่อประกอบภาพยนตร์
เรื่อง "ลมหนาว" ของ ชรินทร์ นันทนาคร 

นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ และอรัญญา นามวงศ์ 
เมื่อ พ.ศ. 2509

ไฟลล์แนบ

 พ่อ 7.jpg (78.08 KB)
2009-12-6 21:02
พ่อ 7.jpg
TOP
www.Stats.in.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...