14 พฤศจิกายน 2552

เนื้อเพลง Que Sera Sera - whatever will be will be

เนื้อเพลง Que Sera Sera - whatever will be will be

When I was just a little girl                            

I asked my mother what will I be                  
Will I be pretty, will I be rich                       
Here's what she said to me             

*Que sera, sera                                     
Whatever will be, will be                          
The future's not ours to see                        
Que sera, sera                                         
What will be, will be                            

When I grew up and fell in love                    
I asked my sweetheart what lies ahead         
Will we have rainbows day after day             
Here's what my sweetheart said                 

*Que sera, sera                                      
Whatever will be, will be                       
The future's not ours to see                   
Que sera, sera                                  
What will be, will be                              

Now I have children of my own                     
They asked their mother what will I be           
Will I be handsome, will I be rich                  
I tell them tenderly                                     

*Que sera, sera                                         
Whatever will be, will be                             
The future's not ours to see                      
Que sera, sera                                         
What will be, will be                    
เนื้อเพลง Que Sera Sera - whatever will be will be

เมื่อฉันยังเป็นเด็กน้อย

ฉันถามแม่ว่าอนาคตฉันจะเป็นอะไร
"หนูจะสวยไหม หนูจะรวยไหม"
แม่ก็บอกฉันว่า

สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
เราไม่อาจหยั่งรู้อนาคตได้
สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

เมื่อฉันโตขึ้นและมีความรัก
ฉันถามที่รักของฉันว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไร
"เราจะมีความสุขด้วยกันตลอดไปไหม"
สิ่งที่คนรักของฉันบอกก็คือ

สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
เราไม่อาจหยั่งรู้อนาคตได้
สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

ตอนนี้ฉันมีลูกเป็นของตัวเองแล้ว
พวกเขาถามแม่ของเขาว่าโตขึ้นเขาจะเป็นอะไร
"ผมจะหล่อไหม ผมจะรวยไหม"
ฉันก็ตอบพวกเขาอย่างอ่อนโยนว่า

สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
เราไม่อาจหยั่งรู้อนาคตได้
สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...