24 พฤศจิกายน 2552

ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเรื่อง "Marketing Engagement The Innovatiove Workshop for 2010 " วันที่ 27 ม.ค. 2552

จาก: OmegaWorldClass <kingkarn@omegaworldclass.org>


Marketing Engagement
The Innovative Workshop for 2010

One Day Premium Intensive W
orkshop 
27 January 2010 Sheraton Grande Sukhumvit Hotel, Bangkok

ด้วยทางสถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส ซึ่งมีหน้าที่เชื่อมโยงและพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กร จะได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่อง Marketing Engagement The Innovative Workshop for 2010 นำโดย คุณปัทมวรรณ สถาพร - Head of Business Planning, คุณวฤตดา วรอาคม - Director of Business Planning, คณสุนทร อารีรักษ์ - Managing Director และ คุณกติกา สายเสนีย์ บริษัท มายด์แชร์ ประเทศไทย จำกัด ในวันที่ 27 มกราคม 2553 ณ โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit ถ.สุขุมวิท โดยมีรายละอียดตามเอกสาร ท่านสามารถดาวโหลดได้คลิกทีนี่

ทางสถาบันฯใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดพิจารณาเข้าร่วมงานดังกล่าว หรือมอบหมายบุคลากรในองค์กรของท่านที่เกี่ยวข้องและสนใจเข้าร่วม จักเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่ง

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความกรุณามาในโอกาสนี้ และขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลโลกได้โปรดอำนวยพรแด่ท่านและองค์กรของท่านให้มีความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จดังที่ปราถนายิ่งขึ้นสืบไป

ขอแสดงความนับถือ
OMEGAWORLDCLASS
Research Institute

542/24 Prachautis Rd.
Wangtonglang  BKK 10310

T: 02 530 8212 | F: 02 530 8213 |M:089 815 6518
www.omegaworldclass.org

 

 
 

Marketing Engagement
The Innovative Workshop for 2010

27 January 2010 Sheraton Grande Sukhumvit Hotel, Bangkok

OMEGAWORLDCLASS Research Institute Aims to Provides Corporate Leaders and Executives with Global Foresight and Local Insight into the Future Direction of Industrial Development, Business Excellence & Corporate Sustainability. When you no longer wish to recieve further information from the Instittue, please let us know by click here.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...