16 พฤศจิกายน 2552

การฝึกอบรมเรื่อง "การบริหารจัดการทีมงานขายให้เกิดประสิทธิผล" วันที่ 26 พฤศจิกายน นี้ ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น | training four season

เรียน ท่านผู้บริหาร


ทางสถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส ใคร่ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมด้านการขายที่เน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ เรื่อง “การบริหารจัดการทีมงานขายให้เกิดประสิทธิผล” ในวันที่ 26 พฤศจิกายน นี้ ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น ถนนราชดำริ

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานขายทั้งระบบ เพื่อให้มีชัยชนะเหนือปัญหาที่ท้าทายและสามารถรักษายอดขายตามเป้าหมายให้ได้ ด้วยระบบการตัดสินใจที่ลึกชัดและทันเวลาใช้งาน ตลอดจนการสร้างทีมงานขายที่ทรงพลังขับเคลื่อนด้วยสมรรถนะลกำลังใจสูงไปสู่เป้าหมายการขายที่ต้องการ

วิทยากรผู้มีประสบการณ์สูงในงานนี้ได้แก่ โดย คุณ สุหฤท สยามวาลา ผู้บริหารระดับสูงด้านการขายและการตลาดของบริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด จะถ่ายทอดประสบการณ์ในลักษณะการติวเข้ม (intensive coaching) อย่างใกล้ชิด ด้วยความสามารถในการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความเข้าใจและสามารถนำความรู้ความเข้าใจมาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนได้อย่างแท้จร้ง

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจึงขอเชิญร่วมสุดยอดเวิร์คช็อปใน“การบริหารจัดการทีมงานขายให้เกิดประสิทธิผล” เพื่อให้องค์กรของท่านสามารถสร้างยอดขายและผลตอบแทนตามที่วางแผนไว้ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน นี้ หากท่านสนใจโปรดติดต่อด่วนที่ 02 530 8212, 089 692 9900 www.omegaworldlclass.org

ขอแสดงความนับถือ
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิรด์คลาส

 
 

Achieving Exceptional Sales Force Effectiveness
for Superior Sales Performance & Profitability

26 November 2009 Four Seasons Hotel, Bangkok

OMEGAWORLDCLASS Research Institute Aims to Provides Corporate Leaders and Executives with Global Foresight and Local Insight into the Future Direction of Industrial Development, Business Excellence & Corporate Sustainability. When you no longer wish to receive further information from the Instittute, please let us know by click here.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...