วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552
Channel Icon
Subscribe
Unsubscribe
pat4310
November 18, 2007
(more info)
(less info)
Want to Subscribe?
Sign In or Sign Up now!
มือ ขิมที่ได้ถ้วยพระราชทานจากพร ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการแข่งขันดนตรีไทย "ศรทอง" ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2550 ระดับมัธยมศึกษา http://www.baankrukeng.com/...
มือ ขิมที่ได้ถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว จากการแข่งขันดนตรีไทย "ศรทอง" ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2550 ระดับมัธยมศึกษา
http://www.baankrukeng.com/amm.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...